ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, RAFTING ΣΤΟΝ ΑΡΑΧΘΟ, 4o (από 4)

Το τέταρο μέρος (τελευταίο) της εκπομπής ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ «Κατεβαίνοντας τον Άραχθο», των Ηλία και Δημήτρη Γκαρτζονίκα (διάρκεια 19 λεπτά).
site Οριζοντα: www.orizontas.org