ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, RAFTING ΣΤΟΝ ΑΡΑΧΘΟ, 2o μέρος (από 4)

Το δεύτερο μέρος (από τα 4) της εκπομπής ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ «Κατεβαίνοντας τον Άραχθο», των Ηλία και Δημήτρη Γκαρτζονίκα (διάρκεια 20 λεπτά).
site Οριζοντα: www.orizontas.org