ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΡΕΙΝΟ ΤΡΕΞΙΜΟ, ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ: ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στις 10.00 μμ (επανάληψη Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2.00 μμ)
Ο «Ορίζοντας» γνωρίζει τους αγώνες «Ορεινού Τρεξίματος και Περιπέτειας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *