ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: Καταρράκτης Άρτας, 26-3-2016

 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: Καταρράκτης Άρτας, 26-3-2016
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ. ΘΕΜΑ: Πεζοπορικός τουρισμός- Ήπειρος. ΕΝΟΤΗΤΑ: Ορεινή Άρτα, ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: Μονοπάτια- αξιοθέατα.