Οι φημισμένες κουδούνες του ROUT 100 miles…

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: Οι φημισμένες κουδούνες του ROUT 100 miles.
Αγαπημένος ήχος των υπεραθλητών στα βουνά της Ροδόπης.
Τον ακούς πρώτη φορά στην εκκίνηση.
Αν τον ξανακούσεις σημαίνει οτι τερμάτισες τον ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Την περιπέτεια των 164 ορεινών χιλιομέτρων