ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ / ΛΙΜΝΕΣ ΦΛΕΓΚΑ

Χαράδρες και Κοιλάδες της Ηπείρου (Βάλια Κάλντα- Λίμνες Φλέγγα)

Στην αποστολή αυτή συμπληρώνεται ένα ακόμη κομμάτι του παζλ της 3χρονης επιτόπιας καταγραφής για τις ‘Χαράδρες και Κοιλάδες’. Αφορά στην μελλοντική τηλεοπτική εκπομπή του «Ορίζοντα» με το ίδιο θέμα. Αυτή αναφέρεται στις «Χαράδρες και Κοιλάδες της Ηπείρου». Σήμερα επαναπροσεγγίζεται η άπειρου κάλλους, Βάλια Κάλντα. Στη «ζεστή κοιλάδα» πάμε αυτή τη φορά από τη Μηλιά Μετσόβου, στην «καρδιά» της, μετά στο Αρκουδόρεμα και τελικό στόχο τις 2 Λίμνες Φλέγγα σε υψόμετρο 1960μ. και 1940μ..
Μια εξαιρετική παρέα συνεργατών και οδηγών αποστολής των Ηλία και Δημήτρη Γκαρτζονίκα. Τάκης Τσούρης, Δήμος Μουσαφίρης και Κώστας Μπάσμπας σε μια 12ωρη τηλεοπτική αποστολή… ιδιαιτέρων απαιτήσεων.
Ήδη με την καταγραφή αυτή -που συνεχίζει την προηγούμενη 3χρονη ανάλογη προσπάθεια και παρουσίαση των «Ψηλών Κορυφών και Δρακόλιμνων της Ηπείρου»- το ντοκιμαντέρ εισέρχεται στο τελικό στάδιο. Θυμίζουμε: Βάλια Κάλντα από Βωβούσα και Μηλιά, Χαράδρα Βίκου από Βίκο και Μονοδέντρι, Μονή Στομίου, Χαράδρα Αράχθου κ.α.